Ataşehir Belediyesi Akut Özel

 

Deprem felaketine karşı “sosyal bilinç” anlayışıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi ile ile AKUT arasında, 2012 yılında Ataşehir Belediyesi AKUT Özel Afet Eğitim ve Araştırma Enstitüsü kuruldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Özel Afet Eğitim Ve Araştırma Enstitüsü, deprem ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan ve bilimsel araştırmalar yapmayı hedefliyor. Enstitüde, profesyonel arama-kurtarma ekipleri yetiştirilecek. Ayrıca çocuklara ve yetişkinlere temel afet bilinci eğitimleri verilecek. Böylece doğal afetlerde artık daha çok hayat kurtulacak.

 

Ataşehir Belediyesi AKUT Özel Afet Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün işlevleri;

 

· Araştırma ve veri toplama
· Sınıflandırma ve arşivleme
· Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine destek vermek.

 

Ataşehir Belediyesi AKUT Özel Afet Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün temel amaçları;

 

· Risk ve afet eksenli bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek
· Farklı bilimsel disiplinlerden bu eksende çalışanları bir araya getirerek bilgi üretmek
· Türkiye Afetler ve Kazalar Arşivi oluşturmak
· Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

 

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ise; deprem gibi afetler sonrasında, kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmaların yürütür.

 

İletişim:

Ataşehir Belediyesi AKUT Özel Afet Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Adres:
Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi 2/10
İletişim: 0 216 548 23 01

 

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Akom) Adres:
Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi 2/3
İletişim: 0 216 570 50 00