Fen İşleri Müdürlüğü

• İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanları düzenlemek ve bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak,
• Altyapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaçların karşılanması için bilgi belge sunarak takip etmek,
• Belediyeye ait binaların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak,
• İmar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak,
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görev ve sorumlulukları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan müdürlüktür.

 

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.

 

ORGANİZASYON ŞEMASI;

Ataşehir Belediyesi