İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, belediyede görev yapmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli kadrolara ait özlük, maaş tahakkuk ve bordrolama,
• Disiplin, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi, kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerinin hazırlanmasında,
• Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, hizmet içi eğitim programları düzenlenmekte olup ayrıca kurum dışında yapılan seminer ve toplantılara katılımları da sağlamakla görevli olan müdürlüktür.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI;

 

Ataşehir Belediyesi