İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

 

 

Hüseyin HIŞMAN 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı

İşveren Vekili

 

 

Arife KİZİR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.

 

 

Ayten BAĞDATLIOĞLU KARTAL

İş Güvenliği Uzmanı

 

 

Burcu DER HASANOĞLU

İş Güvenliği Uzmanı

 

 

Oktay Nesimi YILMAZ

İşyeri Hekimi

 

 

Naci USLU

TÜMBEL-SEN İşyeri Temsilcisi

 

Banu AŞÇI 

DİSK / GENEL - İŞ İşyeri Temsilcisi

 

 

 

Ataşehir Belediyesi