İşyerleri, İhale ve İstihdam Hizmetleri

İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER VE İLGİLİ HİZMETLER

Yapılan işin niteliğine göre üç farklı statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabiliyor. Bunlar:

 

Gayrisıhhi Müesseseler:  Gayrisıhhi Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren, zarar vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

 

Sıhhi Müesseseler:  Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

 


İŞYERİ AÇMAK İÇİN ÖNCELİKLE NE YAPMALIYIM?

Herhangi bir işyeri açmak için öncelikle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak işyerinin faaliyetine esas ibraz edilmesi gereken evraklar ile yapılacak ruhsat işlemleri hakkında bilgi alınması gerekmektedir.

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ RUHSATI MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

• Başvuru formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden ve Ataşehir Belediyesi internet sitesinden temin edilebilir.)
• Tapu fotokopisi
• İskan belgesi (Yapı kullanma izin belgesi)
*Yok ise; yapı ruhsatı veya 12 Ekim 2004 tarihi öncesine ait elektrik veya su faturası dökümü ve noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden temin edilir)
• Kira kontratı
• Vergi levhası

Şirket başvurularında;
• İmza sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi (asıllar)

Şahıs Başvurularında;
• Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi (aslı)
• Sağlık muayene raporu (portör) – Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden temin edilebilir
• 2 Adet vesikalık fotoğraf (şahıs olarak başvuruluyorsa)
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki
• İşyerinin iç ve dış resimleri
• İSKİ GSM ruhsat görüşü
• Atık yağ sözleşmesi (aslı)
• Muvafakatname (aslı) - (Kat maliklerinden noter onaylı)
• SGK bildirimi
• Emisyon / Çevre izin belgesi
• İşyeri ruhsat projesi - 2 adet (Binanın iç ve dış krokisi ile birlikte)
• Sorumlu müdür sözleşmesi ve müdüre ait diploma sureti
• Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
• Haşere ilaçlama sözleşmesi (aslı)
• Kapasite raporu (aslı)
• Basınçlı kaplar ve vinçlere ait periyodik fenni muayene raporu (aslı)
• Vekaletname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde vekaletsiz iş takibi yapılamaz)
Not: İşyerinin faaliyetine göre yapılacak incelemeler neticesinde diğer gerekli evraklar istenebilir.

 

SIHHİ İŞYERLERİ’NE AİT RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

• Başvuru formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü veya Ataşehir Belediyesi internet sayfasından temin edilebilir.)
• Tapu fotokopisi
• İskan belgesi (Yapı kullanma izin belgesi.)
*Yok ise; yapı ruhsatı veya 12 Ekim 2004 tarihi öncesine ait elektrik veya su faturası dökümü ve noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Ruhsat ve DenetimMüdürlüğü’nden temin edilir.)
• Muvafakatname: 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin,tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde işyeri açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
• Kira kontratı
• Vergi levhası

Şirket Başvurularında;
• İmza sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi

Şahıs Başvurularında;
• Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı
• Sicil tasdiknamesi
• Nüfus cüzdanı sureti
• İkametgah belgesi
• İtfaiye raporu (gereken işyerleri için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden online müracaat yapılmaktadır. Gerekmediği takdirde yangın söndürme cihazı fotokopisi istenmektedir.)
• İşyeri ruhsat projesi - 2 adet (market, kasap, fast-food vb. soğuk hava deposu olan yerlerden)
• Ustalık belgesi (lokanta, berber, kuaför)
• Yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi (emlak bürosu, şans oyunları bayii, sigorta acentaları)
• 2 Adet vesikalık fotoğraf (şahıs başvurularında gerekmektedir.)
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
• İşyerinin iç ve dış fotoğrafları
• Atık Yağ Sözleşmesi (lokanta, restoran, kantin, fast-food)
• SGK bildirgesi
• Sağlık muayene raporu (portör) -Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden temin edilebilir
• Vekaletname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde vekaletsiz iş takibi yapılamaz)
Not: İşyerinin faaliyetine göre yapılacak incelemeler neticesinde diğer gerekli evraklar istenebilir.

 

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ’NE AİT RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

• Başvuru formu için tıklayın. (Ayrıca, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
• Tapu fotokopisi
• İskan belgesi (Yapı kullanma izin belgesi)
* Yok ise; inşaat ruhsatı eğer temin edilemiyorsa 12 Ekim 2004 tarihi öncesine ait elektrik veya su faturasının dökümü ve noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Müdürlüğü’nden temin edilir.)
• Kira kontratı (aslı)
• Vergi levhası
• İtfaiye raporu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden müracaat yapılır.)

Şirket başvurularında;
• İmza sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi (asılları)

Şahıs başvurularında;
• Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi (asılları)
• Adli Sicil belgesi (aslı)
• Sağlık muayene raporu (portör) - Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden temin edilebilir.
• 2 adet vesikalık fotoğraf (şahıs başvurularında)
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki
• İşyerinin iç ve dış fotoğrafları
• Atık Yağ Sözleşmesi (aslı) - (lokanta, restoran vb.)
• Muvafakatname (kat maliklerinden noter onaylı) (aslı)
• SGK bildirimi
• İşyeri ruhsat projesi 3 adet (binanın iç ve dış krokisi ile birlikte)
• İnternet salonlarından (Filtre sözleşmesi - IP sözleşmesi)
• Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
• İşyerinin Güvenlik Tahkikatı (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden müracaat edilebilir.)
• Vekaletname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde vekaletsiz iş takibi yapılamaz.)

Not: İşyerinin faaliyetine göre yapılacak incelemeler neticesinde diğer gerekli evraklar istenebilir.

 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NİN VERDİĞİ GÜNCEL İHALELERİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

İhaleye girmek, ihale sonuçlarını takip etmek ya da güncel ve sonuçlanan tüm ihalelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bütün kamu kuruluşlarındaki güncel ihaleler ve sonuçları için EKAP’ın (Elektronik Kamu Alımları Platformu) internet sitesinden bilgi alabilir ya da 444 0 545 no’lu Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.

 

İSTİHDAM

 

 

İŞKUR ile kurumumuz arasında imzalanan protokol kapsamında Ataşehir Belediyesi aracılığıyla iş başvurusu yapabilirsiniz. Belediye hizmet binamızda yer alan İŞKUR hizmet noktasına gelerek kayıt oluşturabilir, bilgilerinizi güncelleyebilir, kendinize uygun istihdam taleplerini sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bölgemizdeki özel sektör kuruluşlarının tarafımıza ilettikleri istihdam talepleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

 

İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURMAK İÇİN BELEDİYEMİZ BANA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR masamıza başvurarak, İşsizlik Sigortası için başvuruda bulunabilirsiniz.
İletişim: 216 570 5000 1178 (1179)

 

MESLEK EDİNMEK, DİL ÖĞRENMEK, BİLGİSAYAR KULLANMAK İSTİYORUM. ATAŞEHİR BELEDİYESİ BANA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

 

 

Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi’ne (ATAMEM) başvurarak meslek edindirme kurslarımıza katılabilirsiniz. ATAMEM bünyesinde düzenlenmiş olan kursların bazıları şöyledir:

• İngilizce dil kursları
• Bilgisiyar kullanımı
• Bilgisayar destekli muhasebe
• Web tasarımı
• Aşçılık çıraklığı
• Kuaförlük

Kayıt oluşturmak için ATAMEM’e ya da Halkla İlişkiler Birimimize başvurabilirsiniz.
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No: 6 Ataşehir - İstanbul
Tel: 216 574 90 19

 

BELEDİYELERİN ASANSÖRLER ÜZERİNDE DENETİM YAPMA HAKKI VE SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

5 Kasım 2011 tarih ve 28106 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre; bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, belediyeler sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez, A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır. Bu kapsamda belediyemiz ARTIBEL Kalite Sistem Belgelendirme ve Eğitim Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile görevlendirme sözleşmesi yapılmıştır. Detaylı bilgi için Çağrı Merkezimizi ya da ARTIBEL muayene kuruluşunu arayabilirsiniz.

 

ARTIBEL Muayene Kuruluşu Ataşehir Şubesi:
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. Kastelli İş Merkezi E 15 Blok Kat:1 No:212 Ataşehir / İstanbul
Tel.: 216 469 21 43 – 543 477 84 17
Web: atasehir@artibel.com.tr