Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

 

• Kent halkının kültürel gereksinimiyle ilgili kurslar, seminerler, paneller, konferanslar gibi bilgilenme/ öğrenme amaçlı etkinlikler, planlar yapar ve uygular.
• Yaptığı çalışmalarla ilgili yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir, uygular ve yürütür.
• Ataşehir Belediye Tiyatrosu, Ataşehir Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarının kurulmasına yönelik kamu ve özel tiyatroların yönetici ve sanatçılarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yaparak kurslar ve etkinlikler düzenler.
• Belediye Konservatuarı kurulması için çalışmalar yapar.• Kent halkının kültürel gereksinimiyle ilgili kurslar, seminerler, paneller, konferanslar gibi bilgilenme/ öğrenme amaçlı etkinlikler, planlar yapar ve uygular.
• Yaptığı çalışmalarla ilgili yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir, uygular ve yürütür.
• Ataşehir Belediye Tiyatrosu, Ataşehir Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarının kurulmasına yönelik kamu ve özel tiyatroların yönetici ve sanatçılarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yaparak kurslar ve etkinlikler düzenler.
• Belediye Konservatuarı kurulması için çalışmalar yapar.

 

 

 

• Müdürlük yapılanmasında yer alan kültür ve toplum merkezlerinin işleyişini, buralarla ilgili tüm iş ve işlemleri koordine eder.
• Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlar.
• Nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
• Kültür Merkezleri programlarını ve başvurularını organize etmekle görevli olan müdürlüktür.

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.ORGANİZASYON ŞEMASI;

 

Ataşehir Belediyesi