Misyon, Vizyon, ve Temel Değerler


 

Misyonumuz;


Ataşehir ilçe sınırları içinde mahalli müşterek ihti­yaçları en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti haline gelmek. 


 

Vizyonumuz;


İyi yetişmiş kalifiye personeller ile, kurumsal kim­liği ve geleneği olan, teknolojiyi iyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı ile insan odaklı öncü ve önder bir belediye olmak.

 


 

Temel Değerlerimiz;


- Sürdürülebilirlik

- Yenilikçilik

- Katılımcılık

- Şefaflık ve Hesap Verilebilirlik

- Verimlilik

- Odaklı İletişim 

 

 


Ataşehir Belediyesi