Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

• Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçedeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin attırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek için gerekli çalışmaları yapmakla görevli olan müdürlüktür.

 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız. 

ORGANİZASYON ŞEMASI;

 

Ataşehir Belediyesi