Plan ve Proje Müdürlüğü

• 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sürecinin takibini yapmak,
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sürecinde ki işlemlerin yapılması ve takibinin sağlanması,
• Uygulama imar planlarının ve plan bilgilerinin kent bilgi sistemi içerisinde sayısal ortama aktarmak ve veri güncellemesi yapmak,
• Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vererek en iyi hizmeti sunmakla görevli olan müdürlüktür.

 

TADİLATTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER İÇİN TIKLAYINIZORGANİZASYON ŞEMASI;

                             

Ataşehir Belediyesi