Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


• İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren; sıhhi, 2. ve 3.sınıf gayrisıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine,
• İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi,
• Tatil günleri çalışma ruhsatı verilmesi,
• Canlı müzik izin belgesi verilmesi,
• Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesine dair iş ve işlemleri yaparak, kontrol ve kayıt altına almakla görevli müdürlüktür.

 

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan yapılara ait:
• Tesisat projelerinin tasdiki,
• Isı yalıtım kontrolü,
• Asansör tescilleri,
• İskan safhasında bulunan binalara ait tesisat (mekanik, sıhhi, elektrik tesisatı) kontrolleri,
• Ayrıca 18/11/2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05/11/2011 tarih ve 28106 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 10.maddesi gereği, asansörlerin periyodik muayeneleri; müdürlüğümüz 2012 yılı bütçesinde yer alan hizmet alımı ihalesi neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşuna verilmiş olup, bu muayene kuruluşu tarafından yapılacak işlemlere ait denetimler ve asansörlerin bina yönetimince yıllık muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının denetimini yapmakla görevli olan müdürlüktür.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.ORGANİZASYON ŞEMASI;

Ataşehir Belediyesi