Sağlık işleri Müdürlüğü

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Görevimiz;


1-) Kanunlara göre ilçemizin ve şehrimizin sağlığını korumak bakımından gerekli tedbirleri almak,


2-) Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak tüm personel kadromuzla birlikte koruyucu sağlık ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermek,
 

3-) İlçemiz dahilinde vefat eden vatandaşlarımıza gerekli muayeneleri yapılarak defin ruhsatı vermek,
 

4-) Halk sağlığını korumak, gözetlemek ve geliştirmek amaçlı sıhhi ve gayri sıhhi yerlerin denetimi,
 

5-) Salgın ve bulaşıcı hastalıkların oluşmasını önlemek ve yayılmasını durdurmak için gerekli yerlerde tedbirler almak, gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 

6-) Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve eğitim hizmetleri yerine getirmek,
 

7-) Sağlıkla ilgili her türlü konuda tesisler açmak ve işletmek.

 

Sorumluluklarımız;
1-)Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması ve giderilmesi • Sağlık konusunda bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamı yaratılması, • Hekimlik hizmetlerinin verilmesi • Sağlık konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi,

 

2-) Merkez poliklinik hizmetleri •Çalışan memur ve işçi personelin muayene, tedavi işlemleri ile tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve pansuman işlemleri yapılır,
 

3-) Cenaze ve defin ruhsatı işlemleri ;(Ataşehir Belediyesi sınırları dahilinde yataklı tedavi kurumları dışında evde veya sokakta meydana gelen ölümlerde) ölen kişinin defin ruhsatı Müdürlüğümüz doktorlarınca sabah 08:00 akşam 23:00 saatleri arasında verilmektedir. • Yataklı tedavi kurumları dışında meydana gelen şüpheli ölümlerde defin ruhsatı verilmeyerek ölüm vakası Cumhuriyet Baş Savcılığı'na sevk edilir.
 

4-) Sıhhi işyerlerinin,2. ve 3.sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi, • Sıhhi işyerlerinin denetimi(bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi iş yerlerini denetimi (bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi(bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • Vatandaşların bireysel şikayetleri alınmakta ve şikayet edilen mahallelerde gerekli incelemeler ve denetimler yapılmaktadır. • Mesken şikayetlerinin 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerden istinaden değerlendirilmesi •
 

5-) Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda (salgın ve bulaşıcı hastalıklar vb. ) diğer müdürlüklerle koordineli olarak çalışır ve oluşturulacak heyetlere ve eğitimlere katılır.) • Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve dengi okullarda bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı eğitim seminerleri vermek, • Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan personel yemekhaneleri, çay ocakları denetim ve kontrolleri,
 

6-) Eğitim hizmetlerimiz Bölgemiz sınırları içinde yaşayan halkımıza yönelik sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme amaçlı seminerler ve toplantılar ( Şeker ölçümü • Kemik yoğunluğu ölçümü • Diyabet okulu • Doğuma hazırlık kursu vb.) düzenlenmektedir.
 

7-) Poliklinik hizmeti Vedat Günyol Sokak No:4 adresinde Diş, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Dahiliye, Kulak Burun Boğaz, Cildiye, Üroloji, Radyoloji, Pedagoji ve Aile Hekimliği alanında hizmet verilecektir. • Polikliniğimizde Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları gözetiminde laboratuvar hizmeti verilmektedir.
 

8-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde kadın ve aile sağlığı, ana çocuk sağlığı ve ergenlik çağı fizyolojik ve psikolojik destek merkezinde uzman kadın doğum doktoru ve psikolog tarafından ücretsiz olarak muayene ve destek hizmeti verilmektedir.
 

9-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde ücretsiz kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.
 

10-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde bulunan Bahriye Üçok Hasta Konukevinde, şehir dışından gelerek bölgemiz hastanelerinde tedavi gören ve konaklama sıkıntısı çeken hastalara ücretsiz hizmet verilmektedir.

 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.


ORGANİZASYON ŞEMASI;

Ataşehir Belediyesi