Zabıta Müdürlüğü

 

• Belde halkının sıhhat, selamet ve huzurunu temin maksadı ile belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışarak yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktadır.
• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmekte,
• Belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmakla ve yetkilerini kullanmakla,
• Yetkili organların alacağı kararları yerine getirmek ve ön görülen ceza yaptırımlarını uygulamakla görevli olan müdürlüktür.

 

 

 

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.

ORGANİZASYON ŞEMASI;

Ataşehir Belediyesi